Maznodrošinātās personas var saņemt pabalstu daļējai ūdens un kanalizācijas pakalpojumu segšanai

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt dažādu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai.

Pabalstu var saņemt Ventspils pilsētā deklarētas:

- trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);

- atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 299,00mēnesī. 

Pabalsta apmērs ir noteikts 50% apmērā no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā par 5 m3 mēnesī vienai personai. Tāpat 50% pabalstu var saņemt ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai.

 

Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē  80% apmērā.

 

Papildu informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu segšanai vai citu pašvaldības palīdzību, var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Sociālā dienesta Pārventas filiālē Talsu ielā 39. Tālrunis uzziņām 636 01210 vai 63663001