Kā notiek notekūdeņu attīrīšana Ventspilī?

Notekūdeņu attīrīšanas process ir sarežģīts. Daudz sarežģītāks par otru pašvaldības SIA "ŪDEKA" pamatddarbības pakalpojumu - dzeramā ūdens ieguvi, attīrīšanu un piegādi iedzīvotājiem.

 Pašvaldības SIA "ŪDEKA" piedāvā video materiālu, kurā atainoti, kādi procesi tiek veikti, uzraudzīti un kontrolēti notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā, lai videi draudzīgā veidā attīrītu visus pilsētas notekūdeņus un atgrieztu tos atpakaļ vidē - Baltijas jūrā.

 

✔️ Visi savāktie notekūdeņi no pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī ar asenizatoru mašīnām atvesto tualešu un nosēdtvertņu saturs nonāk Ventspils notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

Ventspilī darbojas 24 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Notekūdeņu attīrīšanas process notiek sadzīves notekūdeņiem izejot cauri mehāniskajiem un bioloģiskajiem attīrīšanas blokiem. Iekārtu tehnoloģija nodrošina notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas pamatprocesu – organisko vielu bioloģisko noārdīšanos aerobā (pietiekoša skābekļa klātbūtnē) un anaerobā (bezskābekļa) vidē. Tehnoloģiskā procesa laikā tiek atdalītas liekās dūņas un notiek piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un novadīti uz dabīgajām ūdenstilpnēm.

✔️ Attīrīto notekūdeņu sastāvs pirms novadīšanas Baltijas jūrā tiek kontrolēts akreditētās laboratorijās, nosakot faktisko piesārņojošo vielu klātbūtni visiem rādījumiem, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

✔️ Mūsdienās dažādu ķīmisko līdzekļu lietošana mājsaimniecībās ikdienas vajadzībām ir ierasta parādība, un notekūdeņu attīrīšanas ietaises ir paredzētas ūdens attīrīšanai arī no ķīmiskajām vielām, kuras nonāk kanalizācijā. Tomēr, jo lielāks ir ķīmisko vielu īpatsvars notekūdeņos, jo sarežģītāks un ilgāks ir notekūdeņu attīrīšanas process.

Īpaši spēcīgas ķīmiskās vielas ietekmē un var pat bojāt mikroorganismus, kas nodrošina attīrīšanas procesu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

Ķīmiskais elements, ko satur lielākā daļa sadzīves ķīmijas un, ar kuru attīrīšanas ietaisēm visgrūtāk cīnīties, ir fosfors. Lai attīrītu notekūdeņus no šī ķīmiskā elementa līdz koncentrācijai, kas atbilst visām prasībām un normām, nepieciešams izmantot papildus resursus.

Vairākās Eiropas Savienības valstīs ir aizliegts tirgot fosfātus saturošos mazgāšanas līdzekļus, kamēr Latvijā tas tiek atstāts uz pašu pircēju sirdsapziņas – izvēlēties mazgāšanas līdzekļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie nesatur fosfātus.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” kontrolē attīrīto notekūdeņu kvalitāti, regulāri veicot analīzes, lai Baltijas jūrā nonāktu visiem standartiem un prasībām atbilstošs un tīrs ūdens.