Kā izvairīties no aizsalumiem?!

Lai pēkšņas laika izmaiņas nepārsteigtu mūs nesagatavotus un ziemas aukstajā laikā neaizsaltu iekšējie ūdensvada tīkli, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina namu īpašniekus un apsaimniekotājus savlaicīgi apsekot savus īpašumus un pievērst uzmanību ūdensvadu siltumizolācijai.

Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un iepriekšējo gadu pieredzi, tieši savlaicīgi atgādinājumi par īpašumu apsekošanu un uzmanības pievēršana siltumizolācijas problēmu sakārtošanai palīdz izvairīties no nepatīkamām situācijām vēlāk.

Par pilsētas maģistrālo ūdensvadu gatavību ziemai atbild pašvaldības SIA “ŪDEKA”, bet par caurulēm, kas atrodas aiz uzņēmuma atbildības robežas vai ēku iekštelpās, atbildīgi ir ēku īpašnieki vai namu apsaimniekotāji, un, kā liecina statistika, tieši tur arī visbiežāk veidojas aizsalumi. Lai no aizsalumiem izvairītos, jau tagad vēlams apsekot māju iekštelpas – pagrabus, bēniņus, kāpņu telpas un pārliecināties, ka šajās telpās neveidojas caurvējš no vaļā atstātām lūkām, logiem un durvīm. Ja ūdensvada caurules nav siltinātas, tad, gaisa temperatūrai noslīdot zem mīnus 10 - 15 grādiem, tās var aizsalt ne tikai zemē, bet arī neapdzīvotās un nekurinātās iekštelpās. Ja arī caurules ir siltinātas un esat droši, ka nav par ko satraukties, pašvaldības SIA “ŪDEKA” iesaka tomēr veikt regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka cauruļu siltumizolācija nav bojāta un aizvērtie logi un lūkas nav atkal vaļā.

Savukārt iedzīvotājiem, kas veic vai plāno jaunu cauruļvadu izbūvi vai esošo rekonstrukciju, pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka ūdensvada un kanalizācijas caurules mājas teritorijā jāiebūvē, ievērojot tehniskos noteikumus, ierokot tos atbilstošā dziļumā. Tas ļaus nodrošināties pret cauruļu aizsalšanu, jo liela sala laikā zeme un arī tajā esošās caurules var sasalt pat vairāk nekā 1 m dziļumā. Ja caurules nav iespējams ierakt pietiekami dziļi, tās obligāti nepieciešams siltināt.

Kā viena no metodēm, kas var palīdzēt liela sala laikā pasargāt caurules no to aizsalšanas, ir neliela daudzuma nepārtrauktas ūdens plūsmas nodrošināšana. Šāda metode lieti noder, jo ilgstoša un liela sala laikā, aukstums ar laiku tiek cauri arī siltumizolācijas materiālam. Ja caurulē tiek nodrošināta nepārtraukta ūdens plūsma, tajā esošais ūdens neatdziest un nepārvēršas ledū. Turklāt tas būs arī daudz lētāk, kā izmaksas par aizsalušu cauruļu likvidēšanu un neērtībām, kas ūdens padeves pārtraukuma dēļ var rasties.

Ko darīt, ja konstatēts aizsalums:

! Zvanīt pašvaldības SIA „ŪDEKA” dispečerdienestam – tālr. 636 61115 vai rakstīt dispečerdienestam – e-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

! Ja ar aizsalumu esat nolēmuši tikt galā pašu spēkiem, tad atkarībā no caurules materiāla, var mēģināt sasalumu atkausēt ar karstu ūdeni, smiltīm, fēnu vai sildītāju ar novirzītu gaisa plūsmu!

Ko nekādā gadījumā nedarīt, ja aizsalušas caurules:

! Nekādā gadījumā cauruļu atkausēšanai nedrīkst izmantot atklātu liesmu. Īpaši svarīgi tas ir, ja caurules ir no plastmasas vai izolētas ar uguns nedrošiem materiāliem.

Lai nerastos nepatīkami pārsteigumi, parūpēsimies jau laikus par cauruļvadu sagatavošanu ziemas sezonai!