Jauna ūdens patēriņa paziņošanas un norēķinu kārtība privātmājām (VIDEO)

Šī gada aprīlī stājās spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un tam saistošajiem MK noteikumiem. Iepriekšējais 1994. gadā izdotais dokuments bija kļuvis nepilnīgs, kā arī neatbilda spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Jaunie normatīvie akti paredz dažādas izmaiņas un jauninājumus, tai skaitā, kas skar arī norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem daļai no privātmāju iedzīvotājiem. Būtiskākās izmaiņas būs privātmājām, kurām pakalpojumi tiek uzskaitīti ar skaitītāju, kas atrodas nekustamā īpašuma teritorijā vai ēkas iekšienē.

Lielākai daļai no visām Ventspils privātmājām ūdens patēriņa skaitītāji ir izbūvēti ārpus nekustamā īpašuma (akā, kas atrodas uz pieguļošās ielas) un to rādījumus regulāri nolasa ŪDEKA. Ņemot vērā nolasīto patēriņu tiek izrakstīts un nosūtīts rēķins. Savukārt, aptuveni 1000 privātmājām ūdens patēriņa skaitītāji atrodas mājas iekšienē. Šo māju iedzīvotājiem ūdens patēriņa skaitītāji ir jānolasa pašiem, un līdz šim rādījumu paziņošana tika veikta vienlaikus ar maksājumiem, aizpildot tās saucamās abonentu grāmatiņas vai norādot rādījumus maksājumu uzdevumos (veicot maksājumus internetbankās un izmantojot banku pakalpojumus). Turpmāk šo privātmāju iedzīvotājiem līdz līgumā noteiktajiem datumiem regulāri būs jāpaziņo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, pamatojoties uz kuriem ŪDEKA katru mēnesi izrakstīs un nosūtīs rēķinus. Skaitītāju rādījumus iedzīvotāji varēs paziņot vienā no izvēlētajiem veidiem: elektroniski klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai, ja nav iespējams rādījumus nodot elektroniski, ierodoties personīgi kādā no ŪDEKAS Klientu daļām - Talsu ielā 65 vai Pils ielā 12 to pieņemšanas laikos.

Rādījumu paziņošanu varēs apvienot ar iepriekšējā mēneša rēķina apmaksu, ja klients maksājumus veic ŪDEKAS kasēs, jo rēķinu apakšējā sadaļā ir izveidota speciāla vieta (rēķina pasaknītis) skaitītāja rādījumu uzrādīšanai, tajā būs redzami arī iepriekšējie rādījumi. Klients aizpildīto rādījumu sadaļu varēs nogriezt no iepriekšējā mēneša rēķina un nodot Klientu daļā. Būs iespējams izvēlēties arī rēķinu saņemšanas veidu - elektroniski uz klienta norādīto e-pastu vai drukātā veidā uz klienta norādīto pasta adresi. Abonentu grāmatiņas vairs nebūs nepieciešamas, kā arī veicot maksājumus uzņēmuma kasēs, bankās vai internetbankās vairs nebūs jānorāda tik plaša informācija kā iepriekš, pietiks vien ar rēķina numuru, summu un klienta numuru vai adresi.

Rādījumus varēs ziņot arī reizi ceturksnī

 Privātmāju iedzīvotājiem savu ūdens patēriņu vajadzētu paziņot katru mēnesi, tādējādi nodrošinot visprecīzākos norēķinus par faktiski saņemtajiem pakalpojumiem. Tomēr normatīvie akti pieļauj arī retāku rādījumu paziņošanu. Ja rādījumi līdz līgumā noteiktajiem datumiem netiks paziņoti kādā no norādītajiem veidiem, tad klientam rēķinā tiks piemērots tā vidējais patēriņš par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Svarīgi atcerēties, ka šāda kārtība var tikt piemērota gadījumos, ja rādījumi netiek nodoti ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Tas nozīmē, ka patēriņu var paziņot arī vienu reizi trīs mēnešos jeb reizi ceturksnī. Bet, ja rādījumi netiks nodoti arī ceturtajā mēneši pēc kārtas (ko ŪDEKA gan neiesaka darīt), tad ŪDEKAI saskaņā ar normatīvo regulējumu ir tiesības piegādātā ūdens daudzumu noteikt ņemot vērā jaunajos Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos noteiktās ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam. Normas noteiktas atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtotības pakāpei. Attiecīgā privātmājā jeb īpašumā esošo dzīvojamo telpu labiekārtotības pakāpe un pielietojamā norma būs atrunāta līgumā.

Vispirms jāpārslēdz līgumi

Lai aktualizētu jaunās normatīvo aktu prasības līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ŪDEKA ir sagatavojusi jaunus pakalpojumu līgumus atbilstoši prasībām un pašlaik pakāpeniski sazinās ar privātmāju īpašniekiem, lai iepazīstinātu ar līguma jauno redakciju un vienotos par tā parakstīšanu.