Izsūtīs norēķinu salīdzināšanas aktus

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" pārskata gada slēguma inventarizācijas ietvaros veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, tāpēc šomēnes kopā ar oktobra rēķiniem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji saņems aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” izsūtītajos salīdzināšanas aktos norādīta aktuālā informācija par esošo stāvokli 2017. gada 31. oktobrī. Salīdzināšanas akts ir dokumentārs apstiprinājums savstarpējo norēķinu atlikušajām summām uz aktā norādīto datumu. Aktā ir ietverti grāmatvedības terminu atšifrējumi - debets (parāds), kredīts (pārmaksa).

Norēķinu salīdzināšanas aktā atspoguļotajā debetā var būt norādīts gan parāds, kam jau ir iestājies maksāšanas termiņš, gan parāds par periodu, kam vēl nav iestājies maksājuma termiņš, proti, šajā gadījumā tā ir rēķina apmaksas summa par oktobri, kas pēc savas būtības nav kavēts maksājums.

Svarīgi saprast, ka norēķinu salīdzināšanas akti paredzēti tikai klientu informēšanai un, ja klients ir saņēmis salīdzināšanas aktu un piekrīt saņemtajai informācijai, tad nav nepieciešams sazināties ar pašvaldības SIA "ŪDEKA"  Klientu daļu.

Savukārt, ja klients uzskata, ka viņa parāds vai pārmaksa uz konkrēto datumu atšķiras no aktā norādītā, tad nepieciešams sazināties ar pašvaldības SIA "ŪDEKA" Klientu daļu, zvanot pa tālruni – 636 63010, vai nosūtot informāciju uz e-pastu – abon.udeka@ventspils.lv. Salīdzināt norēķinus iespējams, ierodoties tuvākajā uzņēmuma Klientu daļā Talsu ielā 65 vai Pils ielā 12 to pieņemšanas laikā.

Privātmāju iedzīvotāji norēķinu salīdzināšanas aktus ar informāciju par esošo stāvokli 2017. gada 30. novembrī saņems decembrī kopā ar novembra rēķiniem.

Norēķinu salīdzināšanas kārtību paredz reglamentējošie normatīvie akti par grāmatvedības uzskaiti  – likums „Par grāmatvedību, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” u.c.