Izmanto sniegtās iespējas – pieslēdzies!

Lai no pazemes ņemtais un Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā attīrītais ūdens nezaudētu savu kvalitāti ceļā pie patērētājiem, būtiska nozīme ir sakārtotai tīklu sistēmai, tādēļ Ventspilī jau kopš 2000.gada tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās. Viens ir sniegtā iespēja un padotie atzari, kas izbūvēti, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, bet otrs – faktiskie pieslēgumi, kam nepieciešami arī pašu iedzīvotāju ieguldījumi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība lielākajā daļā pilsētas nodrošina iespēju iedzīvotājiem atvieglot savu ikdienas dzīvi, lietojot tīro un kvalitatīvo pilsētas ūdeni, kā arī izvairīties no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri, nekustamā īpašuma saimnieks ir atbildīgs par to, lai tā īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne, septiķis vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Tāpēc aicinām Ventspils iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu tuvākajā nākotnē.

Lai noskaidrotu, kāpēc liela daļa pilsētas iedzīvotāju atturas no pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pašvaldības SIA “ŪDEKA” šogad veica iedzīvotāju aptauju un, apkopojot tās rezultātus, secināts, ka ne visi iedzīvotāji ir pietiekami informēti par īpašuma pieslēgšanas procesu, kā arī par pašvaldības SIA “ŪDEKA” sniegtajām iespējām, kas šo procesu atvieglo, tāpēc atgādinām, ka:

  • Sadarbībā ar pašvaldību ventspilniekiem tiek piedāvāta tehniskās dokumentācijas sagatavošana bez maksas;
  • Uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Ja Jūs vēlaties savu īpašumu pieslēgt ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, bet nezināt, kā to izdarīt, tad vislabāk kontaktēties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, kur Jums sniegs konsultāciju, kādi dokumenti nepieciešami, lai to veiktu.

  • Pieslēguma izbūvi varat uzticēt veikt gan pašvaldības SIA “ŪDEKA”, gan darīt to pašu spēkiem.
  • Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskās daļas speciālisti piedāvā apsekot objektu uz vietas un aprēķināt, cik izmaksā pieslēguma izbūve līdz Jūsu mājai, ja to veiktu pašvaldības SIA “ŪDEKA”.
  • Pašvaldības SIA “ŪDEKA” speciālisti palīdzēs Jums nokārtot tehnisko dokumentāciju atļauju saņemšanai, lai veiktu pieslēguma izbūvi.
  • Ja pieslēguma izbūvi veic pašvaldības SIA “ŪDEKA”, tad ir iespējams vienoties par izbūves izmaksu sadalīšanu mēneša maksājumos ar termiņu līdz 2 gadiem.

 

Sīkāka informācija par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā Talsu ielā 65, 2.stāvā ( 636 07286

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena       08:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00

Otrdiena         08:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00

Trešdiena       08:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00

Ceturtdiena     08:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00

Piektdiena       08:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

 

Kā arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” mājas lapas sadaļā Pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīklam!