Īstais laiks pieslēgties centralizētajai sistēmai

Ventspilī vēljoprojām ir vairāki simti īpašumu, kuriem ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, bet līdz šim pieslēgums nav izveidots. Tā vietā tiek izmantotas akas un lokālie kanalizācijas savākšanas risinājumi, kas lielā daļā gadījumu neatbilst vides prasībām un nav droši cilvēka veselībai.

Bieži lokālās notekūdeņu tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī. Tāpat netrūkst gadījumu, kad tie apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai bedrē. Šāda ūdenssaimniecība nepaliek bez sekām – notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī un cilvēka organismā.

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā. Ne velti pērn veiktās ventspilnieku aptaujas rezultāti rāda, ka ar tā kvalitāti ir apmierināti 97,1% iedzīvotāji.

Pērn veiktajā aptaujā visbiežākais iedzīvotāju arguments, kādēļ īpašums nav pievienots pilsētas tīklam, ir nepietiekamais finansējums pieslēguma izveidošanai. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka tiek piedāvāti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu un pieslēguma izmaksas nebūtu jāsedz uzreiz:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja vienkāršoti un bez maksas sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur šis process ir dārgs un ilgs (reizēm pat vairākus gadus), Ventspilī  dokumentācijas sakārtošana notiek operatīvi un iedzīvotājam praktiski neko neizmaksā.
  • otrkārt, ir iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

 

Gada siltā sezona ir vispiemērotākais laiks, lai organizētu pieslēgumu pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas, tādēļ aicinām sazināties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu (ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286), lai kopā ar uzņēmuma speciālistiem atrastu vispiemērotāko risinājumu konkrētām vajadzībām un iespējām!

 

Ventspilī mērķtiecīgi tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās jau kopš 2000.gada. Pērn noslēdzās “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005, kuras ietvaros tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos - ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi uzsākti pērnajā martā un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti 20 mājām pilsētas pusē, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē. Kopā pašlaik centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieeami jau 98,5 % iedzīvotāju.