Ikmēneša skaitītāju rādījumu paziņošanas periods

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā pašvaldības SIA ŪDEKA rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Iedzīvotāji sev interesējošus jautājumus aicināti uzdot e-pastā abon.udeka@ventspils.lv.