Iedzīvotāju informācijas diena par pieslēgumiem

Pirmdien, 26.novembrī plkst. 17:30 pašvaldības SIA "ŪDEKA" telpās notiks Iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par to, kā pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un kļūt par pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu.

Lai gan Ventspilī jau kopš 2000.gada tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās un šobrīd kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami jau 98,5% pilsētas iedzīvotāju, tomēr viens ir sniegtā iespēja un padotie atzari, kas izbūvēti, bet otrs – faktiskie pieslēgumi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība lielākajā daļā pilsētas nodrošina iespēju iedzīvotājiem atvieglot savu ikdienas dzīvi, lietojot tīro un kvalitatīvo pilsētas ūdeni, kā arī izvairīties no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri, nekustamā īpašuma saimnieks ir atbildīgs par to, lai tā īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne, septiķis vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Tāpēc aicinām Ventspils iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu tuvākajā nākotnē.

Lai noskaidrotu, kāpēc liela daļa pilsētas iedzīvotāju atturas no pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pašvaldības SIA “ŪDEKA” šogad veica iedzīvotāju aptauju un, apkopojot tās rezultātus, secināts, ka ne visi iedzīvotāji ir pietiekami informēti par īpašuma pieslēgšanas procesu, kā arī par pašvaldības SIA “ŪDEKA” sniegtajām iespējām, kas šo procesu atvieglo, tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Ventspils ūdenssaimniecības sakārtošanā un attīstībā, apmeklējot informācijas dienu, uzklausot uzņēmuma speciālistu ieteikumus un uzdodot sev interesējošos jautājumus!