Iedzīvotāju informācijas diena par pieslēgumiem

Pirmdien, 16. aprīlī plkst. 17:30 pašvaldības SIA "ŪDEKA" telpās notiks iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un kā kļūt par pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu.

Lai arī jau līdz šī gada beigām pēc projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” realizācijas pilsētā būs nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem nu jau 98,5% iedzīvotājiem, ne visi šo iespēju ir izmantojuši un turpina izmantot decentralizēto kanalizācijas sistēmu risinājumus.

Ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un uz likuma pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības, sākot ar 2022. gada 1. janvāri decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kuras rada piesārņojumu apkārtējai videi, pastāvēt vairs nevarēs, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jānodrošina, ka neattīrīti  notekūdeņi vidē netiek novadīti.

Lai iedzīvotāji izvairītos no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajam normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina Ventspils iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Ventspils ūdenssaimniecības sakārtošanā un attīstībā, apmeklējot informācijas dienu, uzklausot uzņēmuma speciālistu ieteikumus un uzdodot sev interesējošos jautājumus!