Iedzīvotāju informācijas diena par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Ceturtdien, 6.jūnijā plkst. 17:00 pašvaldības SIA "ŪDEKA" telpās Talsu ielā 65 notiks iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī iespējām pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai un kļūt par pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu.

Jau informēts, ka pašvaldības SIA “ŪDEKA” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā to paredz 2019. gada 6. aprīlī stājušies spēkā jaunie Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas

 

Īstais laiks pievienoties pilsētas tīklam

Šobrīd ir īstais laiks, lai pievienotu īpašumu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam un atvieglot savu ikdienas dzīvi, lietojot tīro un kvalitatīvo pilsētas ūdeni, kā arī izvairīties no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu saistībā ar jaunajām prasībām. Pieslēguma izveidei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to visu atbilstoši prasībām parūpēsies pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina apmeklēt informācijas dienu un uzzināt aktuālāko informāciju ūdenssaimniecības jomā, kā arī izmantot iespēju uzdot klātienē sev interesējošo jautājumu.