Diskutē par potenciālām līdzfinansējuma iespējām ūdenssaimniecības jomā

Šonedēļ pašvaldības SIA "ŪDEKA" valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku attīstības instrumentu jautājumos Sandi Cakulu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un potenciālās Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma iespējas ūdenssaimniecības jomā.

 

Jaunā 2021.-2027. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros ūdenssaimniecības attīstībai atbalsts paredzēts specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”  ietvaros, un uz līdzfinansējumu var pretendēt kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšanai un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu rekonstrukcijai, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju uzlabošanai un citiem pasākumiem, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Tikšanās laikā tika pārrunāti atbalsta mērķim atbilstošie Ventspilī aktuālie ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas jautājumi, primāri nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi un attiecīgi aprēķinātās nepieciešamās investīcijas, lai turpinātu nodrošināt kvalitatīvus centralizētos pakalpojumus Ventspils pilsētā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Tika izvirzītas trīs galvenās prioritātes, kuru īstenošanai nākamajā fondu plānošanas periodā varētu tikt piesaistīts finansējums:

  1. notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa tehnoloģisko iekārtu atjaunošana un uzlabošana;
  2. notekūdeņu izvada jūrā rekonstrukcija;
  3. energoefektivitātes pasākumu (saules bateriju uzstādīšana) ieviešana notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā.

 

Jāatzīmē, ka Ventspils notekūdeņu attīrīšanas ietaišu komplekss tika izbūvēts 2005. gadā un kopš tā laikā būtiski ieguldījumi tā darbības nodrošināšanā nav veikti, tomēr vairākas iekārtas šo piecpadsmit gadu laikā ir savu laiku nokalpojušas un prasa pēc atjaunošanas vai nomaiņas, lai turpinātu nodrošināt sarežģīto Ventspils pilsētas rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas procesu.