Būvēs ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus pakalpojumu centram Gāliņciemā

20. oktobrī parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī”.

Pēc pašvaldības SIA ŪDEKA pasūtījuma būvdarbus par kopējo līgumcenu EUR  29 451 bez PVN veiks iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA Ventbetons-V.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus  centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus topošajam Daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram Gāliņciemā, Kuldīgas ielā 138, objektā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklus 135 m garumā un kanalizācijas tīklus 136 m garumā.  Papildus tiks izbūvēti arī kanalizācijas pievadi uz divām mājsaimniecībām – Kuldīgas ielā 167 un Kuldīgas ielā 169 –, kurās šobrīd nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, paredzams, ka darbu izpilde noslēgsies šogad.