Attīrīto notekūdeņu izvades caurules plīsuma rezultātā videi kaitējums netiek nodarīts (PAPILDINĀTS 07.03.2018.)

PAPILDINĀTS (07.03.2018.):
Pašvaldības SIA "ŪDEKA" informē, ka 7.martā attīrīto notekūdeņu izvades caurulei plīsuma vietā uzlikta uzmava un bojājums novērsts.

---

5.martā Pārventas pludmalē konstatēts pašvaldības SIA “ŪDEKA” piederošas attīrīto notekūdeņu izvades caurules plīsums, kā rezultātā attīrītie notekūdeņi, kas parasti tiek izvadīti jūrā 1,8 km attālumā no krasta, šobrīd pa caurules plīsuma vietu daļēji iztek jūras krastā.

Situācija radusies jūras gultnes skalošanās rezultātā - caurules pamatne izskalota un pārlūzusi metinājuma šuves vietā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” speciālisti ir apsekojuši notikuma vietu, paņēmuši ūdens paraugus un šobrīd tiek apsvērti iespējamie risinājumi caurules bojājuma novēršanai. Attīrīto notekūdeņu izvades caurules tiek apsekotas reizi divos gados, konkrētā caurule pārbaudīta 2016.gadā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Notekūdeņu attīrīšanas ietaises nodrošina pilsētas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un pašvaldības SIA „ŪDEKA” kontrolē attīrīto notekūdeņu kvalitāti, regulāri veicot analīzes, lai Baltijas jūrā nonāktu visiem standartiem un prasībām atbilstošs un tīrs ūdens, tāpēc nav pamata uztraukumam, jo videi nekāds kaitējums netiek nodarīts.