Atgādinām, kā pareizi nolasīt skaitītāju rādījumus

Nākamnedēļ sāksies jaunais ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas periods, kura laikā daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem ventspilniekiem ir jāpaziņo skaititāju rādījumi pēc iespējas precīzāk, jo ikkatrs paziņotais patēriņš ietekmē visas mājas kopējo patēriņa sadali.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumi ir jāpaziņo ŪDEKAi, bet datus par karsto ūdeni ŪDEKA nodod pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (Siltums). Rādījumi ir jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam vienā no diviem veidiem – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un to iemetot mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Skaitītāju rādījumi ir jāpaziņo pēc iespējas precīzāk. Gan Klientu portālā, gan pasaknītī katra skaitītāja rādījumu ierakstīšanai ir atvēlēti seši lauciņi, tas nozīmē, ka rādījumi ir jāpaziņo līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Ventspilnieku dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām. ŪDEKA piedāvā vizuālu skaidrojumu precīzai rādījumu nolasīšanai abos gadījumos: