Arī Ventspilī šogad uzsāks decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Ventspilī, tāpat kā citās pilsētās, šogad būs jāuzsāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

2017. gada 1.jūlijā spēkā stājās LR VARAM izstrādātie MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas paredz iedzīvotājiem, kuru nekustamais īpašums nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sākot ar 2019.gadu reģistrēt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā.

Jaunais regulējums attiecas uz visām pašvaldībām Latvijā, tādēļ Ventspils pilsētas dome kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” šobrīd strādā pie Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izstrādes un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanas decentralizēto sistēmu reģistrācijas uzsākšanai.

Lai mazinātu vides piesārņojumu un neradītu draudus cilvēku veselībai, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem jānosaka arī decentralizētajās sistēmās uzkrāto notekūdeņu minimālais izvešanas biežums, to kontroles un uzraudzības kārtība, kā arī asenizatoru reģistrēšanas kārtība un prasību minimums asenizatoriem (pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām sistēmām).

Ventspils pilsētā jaunais regulējums attiecas uz aptuveni 10% no visiem privātīpašumiem, kurus ir iespēja pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šo īpašumu īpašniekiem pēc attiecīga uzaicinājuma saņemšanas būs jāreģistrē sava decentralizētā kanalizācijas sistēma vienotā reģistrā; līdz 2021.gada beigām jānodrošina sistēmas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām, kā arī turpmāk jāievēro noteikta decentralizētās sistēmas apsaimniekošanas kārtība.

Informācija par reģistrācijas uzsākšanu tiks publicēta vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī nogādāta personīgi tiem īpašniekiem, uz kuriem tā attiecas.

Jaunā kārtība attiecas uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, asenizācijas bedres), kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 384 var šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

Īstais laiks pievienoties pilsētas tīklam

Paredzams, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošana un turpmākā apsaimniekošana atbilstoši prasībām, prasīs zināmas investīcijas un, iespējams, lielākas esošās pastāvīgās izmaksas, tādēļ tieši šobrīd ir īstais laiks, lai pievienotu īpašumu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam. Pieslēguma izveidei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to visu atbilstoši prasībām parūpēsies pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Uzņēmums piedāvā vairākus labvēlīgus nosacījumus, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un bez maksas;
  • pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Uzņēmums drīzumā plāno iedzīvotājiem, uz kuriem tas attiecas, uz pasta adresēm nosūtīt speciāli sagatavotu bukletu, kurā vienkāršotā un uzskatāmā veidā paskaidrots, kā jārīkojas un kur jāvēršas, lai organizētu pieslēgumu pilsētas tīklam. 

Tāpat visu par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286.

Kopā ar uzņēmuma speciālistiem tiks atrasts vispiemērotākais risinājums iedzīvotāja vajadzībām un iespējām!