Arī šovasar ir iespēja pieslēgties centralizētajai sistēmai

Viens no pēdējās desmitgadēs vērienīgākajiem Ventspilī īstenotajiem projektiem ir Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī. Ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu izbūvētie un atjaunotie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodrošinājuši 98,5% Ventspils iedzīvotāju ar iespēju saņemt kvalitatīvus un nepārtrauktus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Uz 2020. gada sākumu ūdenssaimniecības sniegtās priekšrocības faktiski izmanto 96,8% iedzīvotāju, un šie rādītāji ar katru gadu aug. Pie tā mērķtiecīgi tiek strādāts vispirms jau pašu iedzīvotāju interesēs, taču arī iepriekšminētā ES projekta IV un VI kārtas nosacījumos ticis paredzēts noteiktā termiņā pievienot pilsētas ūdenssaimniecības tīklam mājsaimniecības ar noteiktu skaitu iedzīvotāju.

2018. gadā noslēdzās projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta ietvaros veicamie būvdarbi Robežu ielā (Krievlaukos), tādējādi posmā no Graudu līdz Rotas ielai esošajām 20 mājsaimniecībām, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē nodrošinot iespēju pieslēgties pilsētas ūdenssaimniecības tīkliem.

Līdz š.g. 1. jūnijam sestajā kārtā sniegtās priekšrocības pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai izmantojuši jau 113 iedzīvotāji no plānotajiem 130, kas ir 87%, un līdz 2021. gada beigām plānots sasniegt 100% rādītāju izpildi.

Pēdējos gados pilsētas iedzīvotāji aktīvi pieslēdz savas mājsaimniecības arī iepriekšējos gados izbūvēto ielu tīkliem. Jāatzīmē, ka jaunbūvēm (kā arī veicot pārbūvi) pieslēgšanās centralizētajai sistēmai ir obligāta, un novērots, ka vērā ņemamu daļu pieslēgumu skaita palielinājumu rada tieši šādas ēkas. Turklāt ir novērots, ka pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem iedzīvotājus ir mudinājusi jaunā valstī noteiktā kārtība, kas ar 2019. gadu paredz uzsākt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka šo sistēmu apsaimniekošanas un kontroles kārtību.

Namīpašnieki, kuri nav pieslēgušies pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, izmanto akas un lokālos sadzīves kanalizācijas savākšanas risinājumus, kas lielā daļā gadījumu neatbilst vides prasībām un nav droši cilvēka veselībai. Bieži lokālās notekūdeņu tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī. Tāpat netrūkst gadījumu, kad tie apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai bedrē. Šāda nesakārtota notekūdeņu  savākšana un novadīšana nepaliek bez sekām – notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī un cilvēka organismā. Turklāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam līdz 2021. gada 31. decembrim jānodrošina, ka tā īpašumā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma atbilst šo noteikumu prasībām (piemēram, lai esošā krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota atbilstoši noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam – vismaz reizi gadā). Ja šajā termiņā tas netiek izdarīts un ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vienlaikus Ventspilī joprojām ir vairāk nekā 300 īpašumu, kuriem ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, bet līdz šim kaut kādu iemeslu dēļ šī iespēja nav īstenota un pieslēgums nav izveidots.

Vasara, kā ierasts, ir arī aktīvā būvniecības sezona, tādēļ šis ir īstais laiks organizēt sava īpašuma pieslēgšanu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina ikvienu ventspilnieku, kam ir iespēja pieslēgt savus īpašumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet kuri to nav izmantojuši, to darīt šobrīd. Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to atbilstoši prasībām parūpēsies “ŪDEKA”.

Ventspilī ir ieviesti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  •  Sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un operatīvi, turklāt bez maksas;
  •  Pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Katra atsevišķā tīkla aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas sastāda 70 EUR par izbūves metru, kā arī jāņem vērā situācija ar esošām iekšējām komunikācijām. Parasti – jo tuvāk māja ielai (esošajiem pilsētas tīkliem), jo mazākas pieslēgšanās izmaksas.

Pašlaik visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu: tālrunis 63607286, e-pasts: udeka@ventspils.lv. Nepieciešamo dokumentu aprite šobrīd tiek organizēta elektroniski, kā arī, ja nepieciešams, dokumentus var iesniegt, ievietojot speciālajā klientiem paredzētajā pastkastītē (Talsu ielā 65).

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par kaitējumu videi un veselībai nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā. Ne velti pēdējās veiktās ventspilnieku aptaujas rezultāti rāda, ka ar tā kvalitāti ir apmierināti 97,1% iedzīvotāju.

Attēls: geberit.com