Aprīļa beigās plānots uzsākt Rīgas ielas pārbūvi

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” informē, ka veiksmīgi noslēdzies izsludinātais iepirkums par Rīgas ielas pārbūvi, kā rezultātā drīzumā tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju un aprīļa beigās uzsākti būvdarbi.

Būvdarbi Rīgas ielā notiks posmā no Vasarnīcu ielas līdz Katoļu ielai, nomainot novecojušos ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus, kā arī  nodalot lietus ūdens kanalizāciju no sadzīves kanalizācijas. Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei šajā ielas posmā tiks izbūvēti arī jauni siltumtīkli, veikti virszemes infrastruktūras sakārtošanas un apgaismojuma izbūves darbi.

Kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” objekta sakārtošanā piedalās arī pasūtītāji pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.

Ielas pārbūves ietvaros šajā posmā savu laiku nokalpojušie ūdens un kanalizācijas tīkli tiks nomainīti pret jauniem, esošais asfalta segums nomainīts pret betona bruģakmens segumu. No satiksmes drošības viedokļa īpaši svarīgi ir tas, ka tagad šajā ielas posmā tiks pārbūvēta ietve un izbūvēts jauns veloceliņš, kā arī ielas apgaismojums. Tāpat tiks izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma.

Būvdarbus objektā veiks iepirkumu rezultātā uzvarējušie būvuzņēmēji -  SIA “Ostas celtnieks”, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, kā arī SIA "ELEKTRIĶIS".

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada augusta beigām.