Aicinām piedalīties Ēnu dienā

Pašvaldības SIA "'ŪDEKA" pieteikusi vairākas vakances biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvia” organizētajā Ēnu dienā, kas visā Latvijā šogad norisināsies 13. februārī.

Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu noteiktu darba vietu un 4 – 6 stundas vēro un izzina ēnu devēja darbu un pienākumus. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" piedāvā  "ēnot" un iepazīt šādu uzņēmuma darbinieku ikdienas darba pienākumus:

  • valdes priekšsēdētājs,
  • tehniskais direktors,
  • notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vadītājs,
  • ūdensapgādes un ārējo tīklu apkalpes daļas vadītājs,
  • tehniskais speciālists.

Ēnu dienai iespējams pieteikties, reģistrējoties Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv. Tur arī pieejama sīkāka informācija par Ēnu dienas norisi un pieteikšanās termiņiem.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība ar vairāk kā 50 gadu pieredzi, kas nodrošina ventspilniekus un pilsētas uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Darbības virzieni:

  • ūdens ieguve un attīrīšana;
  • ūdens piegāde;
  • notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām;
  • notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Šobrīd par prioritāti ir noteikts turpināt ūdenssaimniecības attīstības veicināšanu Ventspilī, paplašinot un atjaunojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu piegādi ventspilniekiem un sekmējot centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību pilsētas rajonos, kur vēl šie pakalpojumi nav pieejami. Šobrīd pieeja centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 98,5 % ventspilnieku.

Uz tikšanos Ēnu dienā!