Kontaktinformācija  *

Atrašanās vietas karte  *

Nosūtīt e-pastu pašvaldības SIA „ŪDEKA”  *

Kontaktinformācija

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Dispečerdienests (zvanīt avāriju gadījumos) 6 36 61115
E-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv
Abonentu daļa Tālr.: 6 36 63010
Fakss: 6 36 07280
E-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

*Abonentu daļu iespējams sazvanīt Administrācijas darba laikā, izņemot Abonentu daļas pusdienu pārtraukumos: P., O, T., P. 13:00-14:00 un C. 12:00-13:00
Abonentu daļas apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās    08:00 - 13:00
Otrdienās     08:00 - 13:00
Trešdienās    08:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 19:00
Piektdienās   08:00 - 13:00
Administrācija
(valdes priekšsēdētājs, tehniskais direktors, komercdirektore, biroja vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāliste)
Tālr.: 6 36 61495.
Fakss: 6 36 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv
Administrācijas darba laiks un tehniskās daļas apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās     08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās      08:00-12:00 un 13:00-17:00
Trešdienās     08:00-12:00 un 13:00-17:00
Cetrutdienās  08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās    08:00-12:00 un 13:00-16:00
Projekta ieviešanas vienība Tālr.: 6 36 07268. Fakss: 6 36 07866
Tehniskā daļa 6 36 07286
Finanšu un ekonomikas daļa Galvenā grāmatvede 63607266
Galvenā ekonomiste 63607298
Personāldaļa 6 36 07288
Inženierinspektors, Kvalitātes vadītājs 6 36 07278
Ūdensapgādes daļa, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija 6 36 07865
Notekūdeņu attīrīšanas komplekss un Kanalizācijas daļa Mob.tel. 2 8301401
Energoapgādes daļa 6 36 07264
Transporta un saimnieciskā daļa 6 36 07265

Atrašanās vietas karte

Nosūtīt e-pastu pašvaldības SIA „ŪDEKA”

Jūsu vārds

Jūsu E-pasta adrese

Ziņas tēma

Ziņas teksts

 
 
  © 2008  SoftIB, SIA